X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
>>>~ انعکاس آب ~<<<

! هنوز هم نمی دانم هر سال که می گذرد یک سال به عمرم اضافه می شود یا یک سال از عمرم کم می شود

تصور کنید و پاسخ تست های روانشناسی را بدهید

 

پرسش های زیر را بخوانید و موقعیت های داده شده را در ذهن خود به تصویر بکشید و اولین  

 

تصویری را که به ذهنتان می آید،یادداشت کنید.سعی کنید سوال ها را بیش از حد، بررسی  

 

نکنید.این آزمون، نوعی آزمون روانشناسی است، و پاسخ های داده شده به پرسش ها،  

 

مستقیما با ارزشها و ایده هایی که شما در زندگی شخصی دارید، مرتبط هستند.قلم وکاغذ  

 

بردارید و جوابها را یادداشت کنید.


 

1_در جنگل ، در حال قدم زدن با شخصی هستید، شخص همراه شما کیست؟

۲_باز هم در جنگل، قدم می زنید. حیوانی را می بینید.میتوانید بگویید چیست؟

 

3_چه تعامل یا ارتباطی بین شما و آن حیوان ایجاد می شود؟

 

4_به اعماق جنگل می روید.وارد محوطه ای بدون درخت می شوید و در مقابل خود، خانه رویایی و ایده آلی را که در ذهن داشتید می بینید آنرا توصیف کنید؟

 

5_آیا دور خانه شما نرده یا توری وجود دارد؟

 

6_وارد خانه می شوید. به اتاق ناهارخوری می روید و میز ناهار خوری را می بینید.توضیح دهید روی میز و دور و بر آن چه می بینید؟

 

7_ از در پشت خانه خارج می شوید. بر روی چمنها یک فنجان قرارگرفته است.جنس فنجان از چیست(سرامیک،شیشه،کاغذ،چینی و . . .)؟   

 

۸ ــ با فنجان چه می کنید؟

 

9_در حاشیه و اطراف خانه قدم می زنید و خود را کنار آب می بینید، آبی که می بینید چه نوع است(دریا،اقیانوس،نهر،رودخانه،دریاچه و . . .)؟

 

 

10_چگونه از روی آب می گذرید؟   

 

پاسخ های خود را با بررسی های زیر مقایسه کنید :

 

1_همراهی که از او نام بردید، و با شما قدم می زند،مهم ترین فرد زندگی شماست.

 

2_اندازه حیوانی که در جنگل می بینید، بیانگر حجم مشکلات شخصی شماست.

 

3_ارتباطی که با حیوان برقرار میکنید و اعمالی که انجام می دهید نشان می دهند که به چه شیوه با مشکلات خود(مثبت یا منفی) برخورد خواهید کرد.

 

4_اندازه خانه رویایی شما، تعیین کننده مقدار انگیزه و هدف شما در حل مشکلات و مسائل است.

 

5_اگر هیچ نرده یا حصاری دور خانه رویایی خود در نظر نگرفته اید، نشان می دهید که شخصیت آزادی دارید و همیشه از مردم استقبال می کنید و به آنها خوشامد می گویید. به عکس، حضور نرده، نمایشگر شخصیت بسته و محدود شماست،شما ترجیح می دهید که افراد، سرزده به دیدن شما نیایند.

 

6_اگرپاسخ شما،شامل خوراک،افراد و یا گلها نیست،از زندگی،کاملا ناراحت هستید.

 

7_دوام و پایداری جنسیت فنجان انتخاب شده توسط شما،پایداری رابطه شما و شخص نامبرده در سوال اول را نشان می دهد.

 

8_نحوه کار شما با فنجان، نشانگر طرز تفکر شما نسبت به شخص سوال اول است.

 

9_اندازه و حجم آبی که می بینید،بیانگر عاطفه و احساسات شماست.

  

10_میزان خیس شدن شما،هنگامی که از آب عبور می کنید، اهمیت ارتباطات و روابط عاطفی شما را نشان می دهد.

نوشته شده در 15 دی 1387ساعت 18:03 توسط دختر پاییز نظرات (17)


Design By : Pichak